רועי צור
שאלון אניאגרם מפגשים קרובים רועי צור
סלוגן
אניאגרם, הדינמיות של מודל האניאגרם

הדינמיות של המודל

מודל האניאגרם אינו רק מודל אבחון הבא לתאר מצב קבוע, כפי שאולי נדמה בהתחלה, אלא מודל חי ודינמי המאפשר תנועה, ובעיקר מראה את הדרך לעבודת התפתחות וצמיחה אישית. ישנם מספר גורמים המשפיעים על הטיפוס שלנו, כאשר העיקריים ביניהם הם:

  • רמות התפתחות בתוך הטיפוס.
  • טריו ושלושת המרכזים.
  • כנפיים.
  • קווי התקדמות ונסיגה.

רמות התפתחות:

ניתן לדבר על שלוש רמות התפתחות משמעותיות בכל טיפוס. רמת התפתחות גבוהה, רמת התפתחות ממוצעת ורמת התפתחות נמוכה. רוב בני האדם נעים סביב רמת ההתפתחות הממוצעת. באופן כללי, ככל שרמת המודעות העצמית של האדם גבוהה יותר, והוא מתנהל יותר מתוך בחירה ופחות מתוך האישיות האוטומטית, הדבר מעיד על רמת התפתחות גבוהה יותר. ככל שעולים ברמת ההתפתחות, כך גם עולה יכולת ההבנה והשליטה בהיבטים מכשילים של תכונה או דפוס מסוים, וגוברת היכולת להביא לידי ביטוי את ההיבטים החיוביים של האישיות באופן אינטגרטיבי ושמשרת את האדם. מנגד, ככל שהאדם נמצא ברמת התפתחות נמוכה יותר כך רמת המודעות לדפוסים המכשילים יורדת עד כדי הזדהות מוחלטת עם האישיות והופעתן של הפרעות אופייניות לכל טיפוס. כדי לעלות ברמת ההתפתחות נדרשת עבודת מודעות יומיומית הכוללת משימות התבוננות והתפתחות. קרא עוד...

רבים שואלים אותי האם הם יכולים לנוע מטיפוס לטיפוס במהלך חייהם, לדוגמא "פעם הייתי טיפוס X והיום אני בכלל טיפוס Y". בדרך כלל לא. הדינמיות של המודל אינה מתבטאת בתנועה בין הטיפוסים אלא בתנועה בתוך הטיפוס. מטרת האניאגרם היא להראות את הדרך לעלות ברמת ההתפתחות האישית של כל אחד בתוך הטיפוס שלו, על ידי פיתוח תשומת לב ומודעות, הבנה עמוקה, ובחירה הדרגתית בהתנהגות אחרת המשרתת את האדם ועוזרת לו במימוש הפוטנציאל שלו.

הטריו ושלושת המרכזים:

האניאגרם מחולק לשלושה מרכזים: הלב (רגשות), הראש (חשיבה) והגוף (תחושות). אפשר להסתכל על המרכזים הללו כמרכזי קשב, תשומת לב ואינטליגנציה שדרכם אנו קולטים ומשדרים לעולם. כולנו מורכבים כמובן מכל אחד מהמרכזים שדרכם אנחנו מתקשרים עם העולם, יחד עם זאת לכל אחד מאיתנו מרכז יותר דומיננטי משני האחרים. יש מי שמכיר את עצמו כטיפוס ריגשי יותר בעוד אחר מכיר את עצמו כטיפוס שיכלי יותר או לחילופין, כטיפוס של תחושת בטן ואינסטינקטים.

לטיפוסי מרכז הלב משתייכים טיפוסי שתיים, שלוש וארבע. מה שמשותף לכל טיפוסי הלב הוא הניסיון ליצור זהות וערך עצמי המבוסס על אינטרקציה עם הסביבה. לפיכך הם רגישים לאיך רואים אותם, ולתדמית שהם יוצרים, יותר משאר טיפוסי האניאגרם האחרים. טיפוס שלוש פונה לעשייה ומתרחק מרגשותיו כדי להיות יותר יעיל, וכדי ליצור תדמית של מצליחן שאינו מושפע מהלך הרוח הריגשי שלו. טיפוס שתיים פונה ליחסים עם אנשים כדי ליצור תדמית של אדם חם, אהוב ואלטרואיסטי. טיפוס ארבע פונה פנימה לתוך עולמו הריגשי כדי ליצור תדמית של אדם מיוחד ושונה מהסביבה. בעוד ששתיים וארבע עושים שימוש יתר ברגשותיהם ושלוש עושה שימוש חסר ברגשותיו, שלושתם מאופיינים ברגישות לתדמיתם ולאופן שבה הם נתפסים על ידי הסביבה. העבודה עם טיפוסים אלה חייבת לעבור דרך שאלות של ערך עצמי וזהות ותחשוף בהכרח את רגשות הבושה המסתתרים סביב הפער שבין התדמית שאותה הם משדרים לתחושותיהם הפנימיות.

לטיפוסי מרכז הראש משתייכים טיפוסי חמש, שש ושבע. מה שמשותף לכל טיפוסי הראש הוא הדומיננטיות של החשיבה והניסיון להתמודד עם תחושות של חוסר בטחון וחרדה על ידי הימנעות מעשייה או על ידי עשיית יתר. טיפוס שבע מפנה את הפוקוס מתוכו החוצה על ידי עיסוק בעשיית יתר. הוא מדחיק תחושות של חוסר בטחון ומנסה להקל על התמודדות עם תחושות פנימיות לא נעימות היכולות לעמת אותו עם בעיות וקשיים בחייו. טיפוס חמש נסוג ומפנה את הפוקוס לתוך עולמו הפרטי. הוא נוטה להעדיף לימוד, צבירת ידע וחשיבה על פני פעולה ממשית הכרוכה בניסוי וטעייה בעולם בו סיבה ותוצאה לא תמיד הולכים ידי ביד. טיפוס שש מתעמת עם הפחדים באופן מודע אולם לא תמיד בהצלחה. על הרצף שבין הקוטב הפובי (חרד) לקאונטר-פובי (מעז) הוא נע בין התנגדות לכניעה לתחושות הספק הפנימיות. העבודה עם טיפוסים אלה חייבת לעבור דרך שאלות של פחד, חוסר ודאות ובטחון, וחרדה אל מול עולם פנימי וחיצוני.

לטיפוסי מרכז הגוף שייכים טיפוסי אחד, תשע ושמונה. מה שמשותף לכל טיפוסי הגוף הוא החוויה של העולם דרך תחושות בטן ואינסטינקטים. שלושתם פועלים בסביבה ומנסים להשפיע עליה או להימנע מהשפעתה על ידי שימוש יתר או חסר בכח הנובע מתוך אינסטיקנטים אלה. טיפוס אחד מנסה להשפיע על סביבתו על ידי שיפור מתמיד וניסיון להפוך אותה למושלמת לפי ראות עיניו. יחד עם זאת יש לו נטייה לרסן את עצמו ולהפנות תחושות של כעס פנימה ולא החוצה כדי לא לפגוע בהתנהלותו המוסרית. טיפוס שמונה מנסה לשלוט בסביבה על ידי תגובה ישירה, אימפולסיבית וכוחנית שאינה משאירה מקום של ספק לסובבים. טיפוס תשע מנסה להימנע מהשפעתה של הסביבה על חייו על ידי המנעות מחיבור לכעס וניתוק מתחושת הבטן האישית שלו, שתביא אותו בהכרח להפגין אסרטיביות ולהתעמת עם המציאות. העבודה עם טיפוסים אלה חייבת לעבור דרך שאלות של שימוש מושכל באגרסיה, כעס וכח ותיעול נכון של תחושות זעם שלא פעם עולות בתוכם.

הטריו (שלשה) הוא מושג המתאר ציר של שלושה טיפוסים הכולל את הטיפוס הדומיננטי שלנו בכל אחד מהמרכזים כך שאישיותנו מתוארת באופן אינטגרטיבי יותר. אם לדוגמא הטיפוס המוביל שלי באניאגרם הוא ארבע (מרכז הרגשות), אני אחפש את הטיפוס המוביל שלי בכל אחד משני המרכזים הפחות דומיננטיים שלי: מרכזי הראש והגוף. אם לדוגמא מבין טיפוסי הראש בלבד, הטיפוס המוביל שלי הוא שש, ומבין טיפוסי הגוף בלבד, הטיפוס המוביל שלי הוא אחד, הטריו שלי יהיה ארבע-אחד-שש והוא יתאר באופן מקיף יותר את מכלול אישיותי. מכיוון שכל אדם מורכב מסגנון מרכזי שאליו נלווים קווי אופי מסגנונות אחרים על פני האניאגרם, לא תמיד דפוס מסוים יהיה קשור דווקא לסגנון המרכזי וניתן להסבירו על ידי שני הטיפוסים האחרים על ציר הטריו.

"כנפיים":

כל טיפוס על פני האניאגרם נמצא בשכנות לשני טיפוסים אחרים מימין ומשמאל הנקראים כנפיים. לדוגמא, הכנפיים של טיפוס ארבע הם שלוש וחמש, והכנפיים של טיפוס שמונה הם שבע ותשע. הכנף נותנת "צבע" לטיפוס ומשפיעה על האופן שבו יבוא הטיפוס הדומיננטי לידי ביטוי. אפשר להסתכל על זה כערבוב של צבע יסוד, למשל כחול, עם קצת צבע אחר, למשל לבן, באופן שיווצר גוון אחר של כחול השונה במעט מהכחול המקורי, אך עדיין שייך למשפחת הכחולים. כל אחת משתי הכנפיים שלנו יכולות להיות דומיננטיות או חלשות. אם שתי הכנפיים שלנו יהיו חלשות הטיפוס המרכזי יהיה "מובהק" ואם אחת או יותר משתי הכנפיים יהיו חזקות הטיפוס המרכזי יהיה יותר "מעומעם". ניקח למשל טיפוס ארבע פעם עם כנף שלוש חזקה ופעם עם כנף חמש חזקה (כפי שבדרך כלל קורה שכנף אחת חזקה ואחת חלשה). טיפוס ארבע עם כנף שלוש חזקה ימשוך מתכונות השלוש ויהיה יותר אקספרסיבי ומוחצן. טיפוס ארבע עם כנף חמש חזקה ימשוך מתכונות החמש ויהיה יותר אניגמטי ומופנם.

קווי התקדמות ונסיגה:

כל טיפוס על פני האניאגרם מחובר (בסמל האניאגרם) לשני קווים היוצאים מהטיפוס לעבר שני טיפוסים אחרים. אלו הם הקווים החוצים את המעגל. לדוגמא, טיפוס ארבע מקושר לטיפוסים שתיים ואחד. קווים אלה אינם שרירותיים ויש להם משמעות בעבודת ההתפתחות שלנו. שני הטיפוסים מראים את הדרך שלנו לעבודת התפתחות על ידי אימוץ התכונות והדפוסים החיוביים או הגבוהים (מבחינת רמת ההתפתחות) של טיפוסים אלה. תנועה זו תיקרא תנועת התקדמות. מנגד, ככל שנרד ברמת ההתפתחות והמודעות אנו נסגל את התכונות השליליות או הנמוכות של שני טיפוסים אלה. תנועה זו תיקרא תנועת נסיגה. נניח שאני טיפוס ארבע הרוצה להתפתח ולהשתחרר מהדפוסים השליליים המאפיינים את טיפוס ארבע. לדוגמא, השתהות יתר בעולם הדימיון והפנטזיה במקום להיות נוכח בכאן ועכשיו. כאשר אסגל לעצמי תכונות של טיפוס אחד ברמת התפתחות גבוהה – מעשי, מחויב לשיפור עצמי ובעל משמעת פנימית ואחריות אישית, אוכל לצאת מהמצב החולמני לעבר מצב של עשייה פרודוקטיבית. כאשר ארצה לצאת מתוך עצמי ולשנות פוקוס מעולמי הפנימי לעולם שבחוץ, אסגל תכונות של טיפוס שתיים ברמת התפתחות גבוהה – שהוא בעל פוקוס טבעי לאחר ולצרכיו, ובכך אוכל לרכך את נטייתי כארבע להתרכז בעצמי.

 בקרו באתר הפייסבוק שלי
הרשמה לניוזלטר החודשי
שתף

דף הבית | אודותינו | סוגי המפגשים | חומרי העשרה | אניאגרם | ייעוץ ארגוני | צרו קשר


© שאלון האניאגרם והתכנים באתר פותחו ע"י רועי צור. אין להעתיק, לפרסם או להפיץ תכנים מהאתר ללא הסכמתו של המחבר. | בניית אתר: אנימה | עיצוב: שירה עיצוב גרפי